• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • as cümleleri

  "As" İngilizcede çeşitli anlamlarda kullanılan ve kimi zaman bağlaç, kimi zaman edat işlevini gören bir kelimedir. En çok sık kullanılan anlamlarından biri "gibi"dir. Yan cümlelerin başında "sırasında", "süresince", "üzere" ve "dolayı" (bu nedenle) anlamlarına gelir.

  Aşağıda "as" ile yapılmış ve her anlamında kullanılmış örnekler bulacaksınız:

  We use soft papers as toilet papers. --> Yumuşak kağıtları tuvalet kâğıdı olarak kullanırız.

  He bored more and more as time passed. --> Zaman ilerledikçe gitgide daha çok sıkıldı.

  As you know, I read many books. --> Bildiğin gibi, ben çok kitap okurum.

  The wife sat watching him as her husband cooked the dinner. --> Kadın, kocası akşam yemeğini yaparken, oturup onu izledi.

  Pelin gets more and more attractive as he gets older. --> Pelin, yaşı ilerledikçe, daha da çekici oluyor.

  As I was getting into the bus, I noticed a lot of money on the seat. --> Otobüse biner binmez, koltukta bir miktar para gördüm.

  They live in the central town as my parents. --> Onlar, annem-babam gibi, kasabanın merkezinde yaşıyorlar.

  He is as tall as Pelin. --> O, Pelin kadar uzun boylu.

  I can run just as fast as you. --> Ben senin kadar hızlı koşabilirim.

  I don't earn as much as Ayşe. --> Ben, Ayşe kadar para kazanmıyorum.

  I had never seen him looking so miserable as he did that day. --> Onu hiç bugünkü kadar üzgün görmemiştim.

  As the problem is too complicated, it takes long time to solve. --> Sorun çok karmaşık olduğu için, çözmesi çok zaman alıyor.

  As he has no driving licence, he goes everyday to work by bus. --> Ehliyeti olmadığından dolayı işe hergün otobüsle gidiyor.

  As you were out, I left a message. --> Sen dışarıda olduğundan dolayı, mesaj bıraktım.

  He may need some help as he is new. --> O, yeni olduğundan dolayı, biraz yardıma ihtiyacı olabilir.

   
  Bilgisayar Kursu Ankara